Ponetaevka postcards

The Village Ponetaevka. Seraphim-Ponetaevskiy monastery
1. The Village Ponetaevka. Seraphim-Ponetaevskiy monastery.
[Address]
The village Ponetaevka is located in Shatkov district of Nizhniy Novgorod on…read more

Добавить комментарий